Logo TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Informácie pre verejnosť

Prevádzka tenisového areálu pre verejnosť je od 1.5.2024Viac...

Viac...

Tréningy

Naši tréneri zabezpečujú skupinové a individuálne tréningy detí a mládeže. Viac...

Viac...

40 rokov tenisu v Galante

11. júla 1974 dvadsaťšesť nadšencov pre biely šport na ustanovujúcej schôdzi založilo tenisový oddiel v našom meste. Začiatky neboli veru ľahké. Oddiel začal pôsobiť na mieste súčasného areálu... Viac...

Viac...
Some alt text Some Alt text Some alt text

Turnaj dorastencov
V termíne od15.6. do 17.6.2024 v areáli TK Slovan Galanta sa uskutoční celoštátny tenisový turnaj dorasteniek a dorastencov. Kontakt: +421948310202.

Tréningy detí

Od 1.5.2024 zabezpečujeme tréningy detí nasledovne:

Tréningy detí (Ing. Jozef Škoda) od 6 do 8 rokov (prípravka) sú v čase od 14:00 do 15:00 na dvorcoch č.1 a č.2.
Tréningy žiakov (Ing. Jozef Škoda) sú v čase od 15:00 do 16:30 na dvorcoch č.1 a č.2.
Tréningy detí (Tomáš Bánczi) na dvorci č.3 sú v pondelok, stredu čase od 16:00 do 18:00 a v piatok čase od 15:00 do 17:00.
Tréningy detí (Peter Kriška) na dvorci č.7 sú v pondelok, stredu v čase od 16:00 do 18:00 a v piatok od 16:00 do 19:00.

Tréning dorastu, dospelých, seniorov a individuálny tréning mládeže je individálny a na objednávku.
Tréningy zabezpečuje Ing. Jozef Škoda.
Pozývame všetky deti, ktoré chcú hrať tenis!
Kontaktná osoba Ing. Jozef Škoda (+421 904 686 959).

Hrací čas

Prevádzka tenisového areálu pre verejnosť je od 1.5.2024.
Hrací čas v pracovné dni je od 15:00 do 20:00.
Hrací čas v dni pracovného pokoja a pracovného voľna je od 9:00 do 20:00.
Hranie len na objednanie minimálne 24 hodín vopred! Rezervácia u Ing. Jozef Škoda (+421 904 686 959) alebo Karol Benkovič (+421 904 993 946).

Podmienky

Kurty 1,2,3 a 8 sú určené výhradne pre členov TK a tréningy deti! Hráči po hre musia kurt upraviť!
Kurty 4,5,6 a 7 sú určené pre verejnosť.
Počas turnajov a súťaží v areáli TK nie je k dispozícii hrací čas na kurtoch pre verejnosť.

Poplatok za hranie na tenisovom kurte

Hodinová sadzba je 8 €/kurt.

Permanentné vstupenky

Cena permanentky je 60€. V cene jednej permanentky je predplatených 20 hracích hodín.
Permanentka s predplateným počtom hracích hodín platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Celoročné permanentné vstupenky

Cena permanentky pre nečlenov TK je 300€. Pre dôchodcov poskytujeme zľavu 50% t.j. cena permamnentky je 150€.
Permanentka platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Usporiadanie turnajov

TK umožňuje organizovanie turnajov inými subjektmi (firmy, organizácie) v areáli TK.
Je potrebné sa nahlásiť 14 dní vopred. Cena dohodou.
Kontakt

Rezervácia kurtov (pondelok, streda, piatok, nedeľa dopoludnia)

Ing. Jozef Škoda +421 686 959

Kontakt

Rezervácia kurtov (utorok, štvrtok, sobota, nedeľa popludní)

Karol Benkovič +421 904 993 946

Upozornenie

Vstup na tenisové kurty len s povolením správcu a vo vhodnej športovej obuvi!

Tenisbar

Hráčom sú k dispozícii v priestoroch Tenisbaru sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie.

Galanta

Galanta

Mesto Galanta podporuje činnosť klubu. Každoročne dostáva náš TK finančný príspevok z rozpočtu mesta.Viac...

História

História

V roku 1974 bol založený náš klub. Bol to prvý tenisový oddiel v našom meste.Viac...

Tenisbar

Tenisbar

V rámci tenisového areálu je k dispozícii hráčom i verejnosti občerstvenie v Tenisbare s terasou.
Otvorené počas prac. dní od 7:30-22:00, cez víkend 8:00-22:00.