TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Súťaže a turnaje

Súťaže v roku 2023

Družstvá

Družstvá

Do súťaže družstiev mužov v tenise v kategórii RM-I a aj v kategórii RM-II.

Jednotlivci

Jednotlivci

Pripravujeme našich hráčov v kategóriách detí a mládeže na idividuálnu účasť na turnajoch orgranizovaných STZ. Viac...

.


Turnaje v roku 2020

Info

Celoslovenský turnaj triedy D

V dňoch 18.7. až 20.7. sme usporiadali turnaj starších žiačok a starších žiakov. Viac...

Info

Celoslovenský turnaj triedy C

V dňoch 5. až 7. septembra sme usporiadali celoštátny tenisový turnaj triedy "C" mladšieho žiactva. Viac...

Info

Štvorhrové turnaje

Počas letnej sezóny opäť usporiadame štvorhrové turnaje v kategórii dospelých. Predpokladáme, že budú aspoň 3 tieto turnaje.

Info

Galantské trhy

Aj toho roku sme počas dožinkových slávností usporiadali štvorhrový turnaj nergistrovaných hráčov. Viac...