TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Služby poskytované počas sezóny 2024

Hrací čas

Hrací čas v pracovné dni je od 15:00 do 20:00.
Hrací čas v dni pracovného pokoja a pracovného voľna je od 9:00 do 20:00.

Podmienky

Kurty 1,2,3 a 8 sú určené výhradne pre členov TK a tréningy deti! Hráči po hre musia kurt upraviť!
Kurty 4,5,6 a 7 sú určené pre verejnosť.
Počas turnajov a súťaží v areáli TK nie je k dispozícii hrací čas na kurtoch pre verejnosť.

Poplatok za hranie na tenisovom kurte

Hodinová sadzba je 8 €/kurt.

Permanentné vstupenky

Cena permanentky je 60€. V cene jednej permanentky je predplatených 20 hracích hodín.
Permanentka s predplateným počtom hracích hodín platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Celoročné permanentné vstupenky

Cena permanentky pre nečlenov TK je 300€. Pre dôchodcov poskytujeme zľavu 50% t.j. cena permamnentky je 150€.
Permanentka platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Usporiadanie turnajov

TK umožňuje organizovanie turnajov inými subjektmi (firmy, organizácie) v areáli TK.
Je potrebné sa nahlásiť 14 dní vopred. Cena dohodou.
Kontakt

Rezervácia kurtov (pondelok, streda, piatok, nedeľa dopoludnia)

Ing. Jozef Škoda +421 686 959

Kontakt

Rezervácia kurtov (utorok, štvrtok, sobota, nedeľa popludní)

Karol Benkovič +421 904 993 946

Upozornenie

Vstup na tenisové kurty len s povolením správcu a vo vhodnej športovej obuvi!

Tenisbar

Hráčom sú k dispozícii v priestoroch Tenisbaru sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie.